Utbedring av veg på Øvre Hammervoll

Oppstart mars 2019

Ferdigstilling april 2019

Klikk for stort bilde

Hva skal vi gjøre?

Vegfundamentarbeid inkluderer vekkgraving og bortkjøring av eksisterende asfalt og vegfundament, ny oppbygging av veg med grovkult, grus og fiberduk, etablering av grøfter og nye stikkrenner, samt graving av EL kabel og nedsetting av fundament for til nye lyspunkt. Lyspunkt inkluderer 9 stk LED lysmaster inklusiv all material/ deler, og kobling mot eksisterende EL kabel. Det skal også skiftes vann og avløpsrør i vegstrekket. Det vil bli lagt ny asfalt til over sommeren 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Vegen er i svært dårlig stand, hvor vegfundament er sunket sammen og store steiner kommer opp av asfalten. Det må påregnes betydelige arbeider for å få første del av vegstrekket reparert (260 meter), hvor vegfundamentet må graves vekk og nytt vegfundament må legges. Det er totalt 360 meter vegstrekk som skal ha ny asfalt og nye lyspunkt.

Hva skjer når?

Prosjektet vil bli startet i mars 2018 og vil pågå 4 uker fremover fra byggestart.

Hvordan blir beboere i Øvre Hammervoll berørt?

Vegen vil bli periodevis stengt for gjennomkjøring, men det vil være mulig å kjøre i begge retninger, dvs. omkjøring via gangvegen forbi presteboligen. Det vil bli en god del anleggstrafikk i arbeidstiden 07 - 15. Vannet vil kunne bli periodevis borte, dette vil det bli sendt ut varsel om på forkant hvis det er planlagt (overgravning av rør kan skje). Beboere må periodevis måtte påregne å parkere på ungdomshuset, men vi vil i størst mulig grad prøve å holde private oppkjørsler åpne utenfor arbeidstiden.

Ved påkobling av vann og avløp vil det også måtte bli gravd inn på private eiendommer hvor dette er eneste mulighet for å koble på.

Politi, brannvesen og ambulanse vil holdes orientert om prosjektet, slik at de kan nå frem til boliger fra den siden av Øvre Hammervollvegen som er mest hensiktsmessig.