NOS ombygging demens

Oppstart planlegging: Våren 2016
Oppstart bygging: Sommeren 2017
Antatt ferdigdato: Første kvartal 2019

Klikk for stort bilde
 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge om korttids- og demensavdelingen ved Nesset omsorgssenter. Denne delen av Nesset omsorgssenter skal etter ombygging huse to demensgrupper med tilsammen 16 plasser, et dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom, to rehabiliteringsplasser i tilknytning til sykehjemsavdelingen, samt vaskeri og eldresenter. Det skal også etableres nye utearealer/ hager.

Ombyggingen deles inn i 6 forskjellige byggefaser;

  • Byggefase 1: Bygging av 2 nye pasientrom til rehabilitering i tilknytning til sykehjemsavdelingen
  • Byggefase 2: Etablering av ny heis og kontor til avdelingssykepleier
  • Byggefase 3: Ombygging av arealer til demensgruppe Myra
  • Byggefase 4: Ombygging av arealer til demensgruppe Kåret
  • Byggefase 5: Ombygging av arealer til dagsenter, samt treningsrom til rehabiliteringsplassene
  • Byggefase 6: Ombygging av underetasje med hovedinngang, eldresenter, garderober til ansatte og vaskeri

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi bygger om på Nesset omsorgssenter for å tilpasse oss pasientenes behov, og for å gi de ansatte en bedre arbeidshverdag med mindre belastninger og tunge løft.

Bygningsmassen som frem til i dag inneholder korttids- og demensavdeling er slitt, og har behov for oppgradering.
Det er lagt opp til en total rehabilitering av både innvendige og utvendige flater. Tekniske anlegg og pasientvarslingsanlegg skal skiftes. Det skal installeres ny heis i forbindelse med de to demensgruppene, og etableres ny hovedinngang til disse.

Det skal etableres nye utearealer som beboerne selv kan nå, uten fare for å kunne gå seg bort. Så langt det lar seg gjøre med de begrensninger bygningsmassen gir, er det lagt til rette for sirkulært bevegelsesmønster både innendørs og utendørs. Dette vil ha stor betydning for muligheten til aktivitet.

Alle baderom tilknyttet pasientrom skal ha gripehåndtak rundt hele badet, og elektrisk justering av høyde på klosett og servant. Det skal også etableres takskinner for pasientheis på alle beboerrom. Dette er utstyr som vil redusere belastning på personalet ved å begrense antall pasientløft.

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens er planlagt som en egen enhet mellom demensavdelingene og sykehjemmet, med egen inngang og eget uteområde. Dagsenteret er tilrettelagt for ulike aktiviteter både innendørs og utendørs.

Hva skjer når?

Arbeidet med å planlegge ombyggingen gjennomføres i 2016. 
Anbudskonkurranse gjennomføres i 2017.
Oppstart ombygging juni 2017.
Overtakelse og innflytting av byggefase 1 i desember 2017
Overtakelse og innflytting av byggefase 2 og 3 i juni 2018
Overtakelse og innflytting av byggefase 4 i oktober 2018
Overtakelse og innflytting av byggefase 5 og 6 i februar 2019
Ferdigstillelse av prosjektet i mai 2019

Hvor er det?

Nesset omsorgssenter demensavdelinger har adresse Myravegen 1A

 

Hvem er ansvarlig?

Nesset kommune er byggherre.

 

Galleri

 

 

Se også

Enhet for helse og omsorg

Artikkel om prosjektet på Bygg.no