Holtan omsorgsboliger

Oppstart planlegging: Våren 2018
Oppstart bygging: Høsten/Vinter 2019
Antatt ferdigdato: Høst 2020

Illustrasjon av hvordan fasaden til de nye omsorgsboligene vil se ut mot sør og øst - Klikk for stort bildeFasade mot sør og øst
 

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges 8 nye omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie på Holtanområdet i Eidsvåg. Målgruppen er psykisk utviklingshemmede. 

Hvorfor gjør vi dette?

Det har kommet til flere brukere med behov for heldøgns tilsyn og pleie. Det å samle disse brukerne i hver sin leilighet under samme tak vil være ressursbesparende. Det vil også legges bedre til rette for å kunne gi brukerne et bedre tilbud når det gjelder kvalitet og trivsel.

Hva skjer når?

2018 ble brukt til behovskartlegging, anbudskonkurranse for utarbeidelse av et forprosjekt og konkurransegrunnlag for entreprenør. Arkitekt er STREKEN AS, og ÅF Advansia Nordvest er engasjert som byggherreombud. 

Konkurranse for entreprenør vil bli lyst ut sommeren 2019, byggestart vil være høsten/vinter 2019, og boligene vil være ferdigstilt i løpet av 2020.

Hvor er det?

Omsorgsboligene skal bygges på Holtanområdet, og adressen vil bli Åsagardvegen.

Hvem er ansvarlig?

Nesset kommune er byggherre.

Dokumenter

-
 

Se også

Helse og omsorg i Nesset kommune