Eresfjord brannstasjon

Oppstart planlegging: Våren 2017
Oppstart bygging: Våren 2019
Antatt ferdigdato: Vinteren 2019

Klikk for stort bilde

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge ny brannstasjon i Eresfjord. På valgt tomt står det i dag et eksisterende bygg som har vært i Nesset kraft sitt eie, og som har vært benyttet til utstyr- og mannskapsbase. Bygget har tidligere også vært benyttet til brannstasjon. Dette bygget skal rives for å gi plass til ny og moderne brannstasjon.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi bygger ny brannstasjon i Eresfjord for å styrke beredskapen mot brann og ulykker. Dagens brannstasjon er for liten til dagens utstyr, og vi trenger derfor mer plass.

Hva skjer når?

Prosjektet har vært lyst ut som tilbudskonkurranse på Doffin og Mercell, med tilbudsfrist den 30. november 2018. Prosjektet er en totalentreprise. Entreprenøren er i gang med sitt arbeid. Blant annet skal bygget detaljprosjektres før selve byggingen kan igangsettes.
Eksisterende bygg på tomten ble uken før påsken-2019 revet, for å gi plass til ny brannstasjon.

Hvor er det?

Brannstasjonen skal bygges på Ljørvollvegen 38.

 

Hvem er ansvarlig?

Nesset kommune er byggherre.

Dokumenter

 

Galleri

 

 

Se også

Brann- og redningstjenesten i Nesset kommune.