Eresfjord barnehage - Tilbygg

Oppstart planlegging: Høsten 2018
Oppstart bygging: Sommeren 2019
Antatt ferdigdato: Vinteren 2019

Klikk for stort bilde

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge nytt tilbygg til barnehagen i Eresfjord. Tilbygget vil inneholde både bedre plass til barnehagens barn, og bedre personalfasiliteter til de ansatte. 

Hvorfor gjør vi dette?

Vi bygger ut Eresfjord barnehage for å imøtekomme behovet for barnehageplass i Eresfjord på grunn av en økning i antall barn.

Hva skjer når?

Prosjektet er i planleggingsfasen. Det vil i løpet av våren 2019 legges ut anbudskonkurranse. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Hvor er det?

Eresfjord barnehage er lokalisert i Kanndalsvegen 32, 6470 Eresfjord

Hvem er ansvarlig?

Nesset kommune er byggherre.

Dokumenter

Byggemeldingstegninger, rammetillatelse;
D-01 Sitplan (PDF, 2 MB)
E-01 Plan u (PDF, 56 kB)
E-02 Plan 1 (PDF, 103 kB)
E-03 Snitt A-A (PDF, 61 kB)
E-04 Fasade Nord og øst (PDF, 96 kB)
E-05 Fasade Sør og vest (PDF, 154 kB)

Se også

Barnehage