Vi bygger Nesset

Noen av våre prosjekter.

Oppstart mars 2019

Ferdigstilling april 2019

Oppstart planlegging: Høsten 2018
Oppstart bygging: Sommeren 2019
Antatt ferdigdato: Høsten/ vinteren 2019

Oppstart planlegging: Våren 2018
Oppstart bygging: Høsten 2018
Antatt ferdigdato: Høsten 2018

Oppstart planlegging: Våren 2017
Oppstart bygging: Våren 2019
Antatt ferdigdato: Høsten 2019

 

Oppstart planlegging: Februar 2018
Oppstart bygging: Høsten 2018
Antatt ferdigdato: Februar 2019

Oppstart planlegging: Våren 2016
Oppstart bygging: Sommeren 2017
Antatt ferdigdato: Første kvartal 2019


 

Oppstart planlegging: 2016
Oppstart bygging: 2019
Antatt ferdigdato: Høsten 2020