Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Midsund, Molde og Nesset danner ny kommune 01.01.2020. Valget i 2019 skal gjennomføres som om nye Molde kommune allerede er satt i drift.

Alle som stemmer ved valget i 2019 skal velge representanter til kommunestyret i nye Molde kommune som trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer om valget 2019 på nettsiden til nye Molde.