Utvalg for teknisk, næring og miljø

Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene bør velges blant kommunestyrets faste representanter eller vararepresentanter.

Utvalg for teknisk, næring og miljø har følgende ansvarsområde:

 • Veg Klikk for stort bilde
 • Renovasjon
 • Forurensing og avfall
 • Jordbruk
 • Odelsrett/konsesjonssaker
 • Skogbruk
 • Vatn og avløp
 • Miljøvern
 • Friluftsliv
 • Næringsliv
 • Viltforvaltning
 • Forvaltning av laksefisk og innlandsfisk
 • Motorferdsel i utmark
 • Oppnevnelse av byggekomiteer
 • Forvaltning av kommunal eiendomsmasse, herunder oppfølging av vedtatte investerings- og vedlikeholdsprosjekter

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen og enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget. 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 2015-2019

Utvalg for teknisk, næring og miljø
Navn/e-post Parti Telefon
Arild Svensli leder, Høyre 908 77 884
Ole Marvin Aarstad nestleder, Senterpartiet 907 49 606
Svanhild Kvernberg Kristelig folkeparti 479 06 150
Kristin Reitan Senterpartiet 416 70 158
Stein Ivar Bjerkeli Arbeiderpartiet 906 49 277
Siw Maridal Bugge Arbeiderpartiet 975 26 940
Marianne Stensvold Arbeiderpartiet 975 07 591