Utvalg for oppvekst og kultur

 Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter, og følgende ansvarsområder:

 • Grunnskole og skoleskyssEva Solstad Alme, Høyre - Klikk for stort bilde
 • Barnehager
 • Skolefritidsordninger
 • Voksenopplæring
 • Pedagogisk veiledning
 • Folkebibliotek
 • Kulturskole
 • Kultur og fritid
 • Frivilligsentral
 • Ansvar for bygdebokarbeid
 • Prinsipielle saker knyttet til tjenester for barn og unge
 • Årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger fra enhetene
 • Fagplaner for den enkelte enhet
 • Tilsynsrapporter
 • Brukerundersøkelser
 • Høringsorgan
 • Andre saker vedrørende drift i budsjettåret

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen og enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget. Utvalget skal også være med å legge sektorplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert på alle tilsyn som kommunen har innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan i aktuelle lov- og plansaker.

Utvalg for oppvekst og kultur
Navn/e-post Parti Telefon
Eva Solstad Alme leder, Høyre 470 24 733
Kari Petrine Fitje Øverås Senterpartiet 902 03 119
Rune Skjørsæther Høyre 909 62 203
Per Magne Brakstad Kristelig Folkeparti 906 41 380
Kjersti Hafsås Svensli Arbeiderpartiet
Jan Ståle Alme Innbyggerlista
Anita Sagli Arbeiderpartiet 900 57 930