Utvalg for helse og omsorg

Utvalget har 7 faste medlemmer med vararepresentanter, og har følgende ansvarsområder:

 • KommunehelsetjenesterKlikk for stort bilde
 • Sosialtjenester (NAV)
 • Barneverntjenester i interkommunalt samarbeid
 • Forebyggende helsevern
 • Folkehelse
 • Pleie og omsorg - rehabilitering
 • Tiltak for funksjonshemmede
 • Bevillinger/Alkohol
 • Årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger fra enhetene
 • Fagplaner fra den enkelte enhet
 • Tilsynsrapporter
 • Brukerundersøkelser
 • Høringsorgan
 • Kontrollutvalg for salg og skjenking hjemlet i alkohollovens § 1-9 og i hht Nesset kommunes egne forskrifter
 • Andre saker vedrørende drift i budsjettåret

I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen og enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget.

Utvalget skal også være med å legge sektorplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert på alle tilsyn som kommunen har innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan i aktuelle lov- og plansaker.

Utvalg for helse og omsorg
Navn/e-post Parti Telefon
Svein Roset leder, KrF 957 96 999
Anne Marie Smistad Kalseth nestleder, Sp 932 80 665
Ola Einar Stolsmo Høyre 957 55 343
Rigmor Gjerde Nerland Senterpartiet 977 06 999
Karianne Rindli Arbeiderpartiet 975 66 564
Aina Trælvik Remmen Fremskrittspartiet
Mellvin Steinsvoll Arbeiderpartiet 908 66 683