Ungdommens kommunestyre

Nesset kommune har sitt eget kommunestyre for ungdommen (UKS). UKS er et underutvalg av kommunestyret og består av 14 personer fra ungdomstrinnene i Nesset og de videregånde skolene, inkludert de to elevrådslederne ved skolene.

UKS 01-09-2017  - Klikk for stort bilde

Miriam Eidsør Smisethjell fra Eidsøra er ordfører og Ingrid Torjuul er varaordfører denne perioden. Valg av representanter til UKS blir gjort ved skolene hvert år.

Ungdommens kommunestyre skal ivareta ungdommen sine interesser og tale deres sak i Nesset kommune. UKS jobber med aktuelle saker som trafikksikkerhet, ungdomsklubb og andre aktivitetstiltak, rusforebygging osv. De kan ta opp saker til kommunestyret i Nesset. UKS sender representanter til Ungdommens Fylkesting hvert år. UKS er også aktivt med å arrangere den lokale Ungdommens kulturmønstring.

Ungdommens kommunestyre fordeler hvert år ungdomsmidlene til ulike formål som engasjerer ungdom mellom 13 og 19 år. Her kan alle som vil søke om midler til nyoppstartede prosjekt. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

Ungdommens kommunestyre
Navn: Adresse:
Miriam Eidsør Smisethjell 6460 Eidsvåg
Tor Ove Rasmussen 6460 Eidsvåg
Gerd Celin Bugge 6460 Eidsvåg
Helene Hole Sevaldsen 6460 Eidsvåg
Andreas Rød Rasmussen 6460 Eidsvåg
Asleik Stubø 6460 Eidsvåg
Ingrid Torjuul 6470 Eresfjord
Jannike Finnset 6472 Eikesdal
Serine Hånde 6470 Eresfjord
Håvard Viken Lied 6470 Eresfjord
Emma Solhjell Øverås 6470 Eresfjord
Mabele Da Silva (Elevråd INBUS) 6364 Vistdal
Marcus Hånes 6460 Eidsvåg
Elevrådsleder EIBUS