Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget består av 5 arbeidsgiverrepresentanter og 2 arbeidstakerrepresentanter. Dette i henhold til Kommunelovens § 25.

Klikk for stort bildeAdministrasjonsutvalget er kommunens organ i personal- og administrasjons- saker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunen som arbeidsgiver.

Utvalget skal avgjøre tvistespørsmål om tolkning og praktisering av avtaler, reglement og andre forhold som vedrører arbeidstakerens tilsettings- og arbeidsvilkår.

Utvalget skal også vedta retningslinjer for tilsettings- og rekrutteringsprosedyrer, opplæringsplaner og andre planer for personalutvikling.

Utvalget har ca. 3 møter pr år. Møteinnkalling og protokoll finnes under "Politiske saker".

Administrasjonsutvalg 2015-2019

Administrasjonsutvalg
Navn/e-post Parti Telefon
Edith K. S. Bjerkset Leder for utvalget, Høyre 412 05 331
Gudbjørg Frisvoll Nestleder for utvalget, KrF 901 32 243
Anders Torvik Arbeiderpartiet 952 69 107
Kjersti Hafsås Svensli Arbeiderpartiet
Jan Rindli Uavhengig representant 416 76 118
Repr. fra organisasjon forbund
Repr. fra organisasjon forbund

 

Kommuneloven