Ad-hoc-utvalg

Ad hoc er et uttrykk hentet fra latin, og betyr «til dette formål». Uttrykket benyttes for å beskrive noe som ikke skjer på prinsipelt eller generelt grunnlag (Wikipedia.no).

Ad hoc-utvalg oppnevnes midlertidig for å utrede en spesiell sak eller saksområde eller gjennomføre enkeltprosjekter.

Eksempler på dette kan være de ulike byggekomiteene for idrettshall, ombygging av kjøkken på NOS eller ombygging av Eidsvåg barne- og ungdomsskole.