Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Her kan du søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.

Se registrerte personer i Nesset i Styrevervregisteret 

Nesset kommunestyre har i vedtak av 30.10.2008, besluttet å slutte seg til ordninga om "Registrering av verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret" på KS sin hjemmeside.

For folkevalgte og ansatte i kommunen vil altså deres verv eller stilling være synlig. Registeret innhenter også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang pr. år. I tillegg kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller interesser.