Ordføreren

Rolf Jonas Hurlen (H) er gjenvalgt som ordfører for perioden 2015-2019.  

Klikk for stort bildeSom for så mange andre var det tilfeldigheter som gjorde at jeg havnet inn i politikken. Etter endt utdanning og et par år som fiskeoppdretter og arbeid i det frivillige organisasjonslivet, var det noen av de daværende nestorene i Nesset Høyre som mente at jeg var klar for større oppgaver. Følgelig ble jeg plassert på Høyrelisten og kom inn i kommunestyret i 1987. Siden den gang har jeg vært med i kommunestyret, og er nå inne i min åttende kommunevalgperiode. Dette er min tredje periode som ordfører. 

Møteaktivitet - Klikk for stort bildeDet å være ordfører er en spennende og utfordrende jobb. I mitt møte med barn og unge i kommunen blir ordføreren ofte oppfattet som "sjefen" i kommunen. Dette til tross for at ordføreren formelt sett ikke har annen myndighet enn å kalle inn og sette opp kommunestyrets og formannskapets saklister, og lede møtene med en tydelig og rettferdig klubbe.

Som "sjefen" i kommunen har jeg også oppgaven med å være ordfører for alle 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året. Ordføreren er den som skal være kommunepatrioten, pådriveren, diplomaten og samfunnsbyggeren som får ting til å skje, og som velgerne forventer skal levere resultater for at kommunen skal bli enda bedre å bo i. Det kan ofte vanskelig å innfri forventningene til disse ulike rollene i alle anledninger. Det er heller ikke bestandig at de byråkratiske prosessene går like fort som man skulle ønske, eller at utfallet i enkeltsaker blir som forventet.

Kurt Asle og ordføreren - Klikk for stort bildeJeg er optimist og mener at Nesset er en god kommune å bo i, selv om enkelte hevder at alt var bedre før, eller at pessimistene tror at "Uten klager stopper Nesset". Jeg glad og stolt over å være ordfører i en kommune som har så mange dyktige og engasjerte ansatte, innbyggere og ikke minst politikere, som alle på sin måte bidrar til den positive utviklingen av kommunen. Spesielt er det grunn til å fremheve alle ildsjelene rundt om i bygdene og alle de frivillige i lag og organisasjoner som står på for å skape aktiviteter og trivsel for oss alle sammen.

skjortarennet_i_2008 - Klikk for stort bildeVi er på veg til å få enda flere til å velge seg Nesset. Enten i arbeid, som bosted eller feriested. En av forutsetningene for å lykkes er at vi alle bidrar og trekker i samme retning mot felles mål om økt aktivitet, trivsel og bosetting i kommunen vår.

Har du tanker omkring dette er du hjertelig velkommen til en prat på ordførerkontoret. Kanskje har du en sak du er misfornøyd med? Uansett er dørterskelen til ordførerkontoret lav, og dere som allerede har gått forbi kontoret har oppdaget at døren bestandig står åpen når ordføreren er til stede. Velkommen til en prat!

Kontaktinformasjon

Rolf Jonas Hurlen
ordfører
E-post
Telefon 71 23 11 21
Mobil 901 46 076

Adresse

Besøks- og postadresse:
Nesset kommune
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg