Møteplan

Møter i folkevalgte organ blir holdt for åpne dører så lenge sakene ikke er unntatt offentlighet. Alle møter blir i utgangspunktet holdt på kommunehuset.

Innkallinger, protokoller og lydopptak finner du under politiske saker.

Møteplan 1. halvår 2018

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre 15. 22. 24. 21.
Formannskap 24. 1. 16. 15. 7.
Utvalg for teknisk, næring og miljø 8. 15. avlyst 3.
Utvalg for oppvekst og kultur 6. 13. 7.
Utvalg for helse og omsorg 7. 13. 8.
Råd for eldre og funksjonshemma 7. 13. 8.
Administrasjonsutvalget 5. 14. utsatt til høsten
Kontrollutvalget
Ungdommens kommunestyre 22. 5. avlyst 23.
Fellesnemnda Nye Molde kommune 31. 28. 21. 25. 23. 20.

 

Møteplan 2. halvår 2018

Utvalg August September Oktober November Desember
Kommunestyre 20. 25. 13.
Formannskap 30. 4. 22. 6.
Utvalg for teknisk, næring og miljø 13. 29.
Utvalg for oppvekst og kultur 11. 27.
Utvalg for helse og omsorg 12. 27.
Råd for eldre og funksjonshemma 12. 27.
Administrasjonsutvalget 3.
Kontrollutvalget
Ungdommens kommunestyre 10. 19.
Fellesnemnda Nye Molde kommune 26. 31. 28.

Det blir tatt forbehold om endringer i møtedato og tidspunkt - ekstraordinære møter kan forekomme.