Møteplan

Møter i folkevalgte organ blir holdt for åpne dører så lenge sakene ikke er unntatt offentlighet. Alle møter blir i utgangspunktet holdt på kommunehuset. 

Innkallinger, protokoller og lydopptak finner du under politiske saker

Møtedokumenter til kontrollutvalget finner du på hjemmesiden til kontrollutvalgene i Romsdal

Møtedokumenter til fellesnemnda for nye Molde kommune finner du på hjemmesiden til Molde kommune

Møteplan 2. halvår 2019

Møteplan 2. halvår 2019
Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyre 19. 31. 6.
Formannskap 29. 10. 21.
Utvalg for teknisk, næring og miljø 12. 7.
Utvalg for oppvekst og kultur 10. 5. Avlyst
Utvalg for helse og omsorg 17. 6.
Råd for eldre og funksjonshemma 17. 6.
Administrasjons-utvalget 3.
Ungdommens kommunestyre 16. 28. 29.

 

Møteplan 1. halvår 2019

Møteplan 1. halvår 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyre 21. 21. 11. 23. 20.
Formannskap 1. 7. 11. 14. 6.
Utvalg for teknisk, næring og miljø 7. 14. 9.
Utvalg for oppvekst og kultur 22. 12. 7.
Utvalg for helse og omsorg 6. 5. 22.
Råd for eldre og funksjonshemma 29. 5. 8.
Administrasjons-utvalget 4. Avlyst 3.
Ungdommens kommunestyre 21. 15. 15. 29.
 

Det blir tatt forbehold om endringer i møtedato og tidspunkt - ekstraordinære møter kan forekomme.