Kommunestyret

Kommunestyret er Nesset kommunes øverste organ og består av 21 medlemmer. Disse velges ved kommunestyrevalget hvert 4. år.

Ordfører er leder av kommunestyret. Møtene holdes på kommunestyresalen på kommunehuset, og er åpne for publikum.

Kommunestyret er altså kommunens øverste organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Vårt delegasjonsreglement (PDF, 797 kB) viser hva som er delegert til andre utvalg eller til administrasjonen.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Nesset kommunestyre 2015-2019

Nesset kommunestyre 2015-2019
Navn/e-post Parti Telefon
Rolf Jonas Hurlen, ordfører Ordfører, Høyre 71 23 11 21/901 46 076
Edmund Morewood, varaordfører Varaordfører, Sp 994 83 844
Toril Melheim Strand Arbeiderpartiet 922 15 455
May Tove Bye Aarstad Arbeiderpartiet 951 81 682
Anders Torvik Arbeiderpartiet 952 69 107
Mellvin A. Steinsvoll Arbeiderpartiet 908 66 683
Karianne Rindli Arbeiderpartiet 975 66 564
Stein Ivar Bjerkeli Arbeiderpartiet 906 49 277
Kjersti Hafsås Svensli Arbeiderpartiet
Eva Solstad Alme Høyre 470 24 733
Ola Einar Stolsmo Høyre 957 55 343
Rune Skjørsæther Høyre 909 62 203
Arild Svensli Høyre 908 77 884
Edith Kristine S. Bjerkeset Høyre 412 05 331
Ole Marvin Aarstad Senterpartiet 907 49 606
Kari Petrine Fitje Øverås Senterpartiet 902 03 119
Jan Rindli Uavhengig representant 416 76 118
Svein Atle Roset Kristelig folkeparti 957 96 999
Svanhild Kvernberg Kristelig folkeparti 479 06 150
Tone Skjørsæther Uavhengig representant 482 05 610
Jan Ståle Alme Innbyggerlista 916 99 234