Teknisk, samfunn og utvikling

Enhetsleder Bernt Angvik

Besøksadresse:
Nesset kommunehus
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Kontortid: 08.00 - 15.30

Ansatte ved Teknisk, samfunn og utvikling

Enheten yter tjenester innenfor disse områdene:

  • Brann, redning, feiing og tilsyn
  • Kart og oppmåling
  • Vann og avløp
  • Renovasjon og slamtømming
  • Drift og vedlikehold av kommunale veger
  • Parker og grøntanlegg
  • Vedlikehold av kommunale eiendommer
  • Oppfølging av investeringsprosjekt

 

Teknisk driftsenhet
Teknisk driftsenhet
Teknisk drift Åpningstid Telefon
BRANN NØD 110
Brannvakt 911 90 191
Teknisk vakt Dagtid 71 23 11 00
Teknisk vakt Kveldstid/Helg 71 23 35 50