Teknisk, samfunn og utvikling

Enhetsleder Bernt Angvik

Besøksadresse:
Nesset kommunehus
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Kontortid: 08.00 - 15.30

Personkategori: Teknisk, samfunn og utvikling

Enheten yter tjenester innenfor disse områdene:

  • Brann, redning, feiing og tilsyn
  • Kart og oppmåling
  • Vann og avløp
  • Renovasjon og slamtømming
  • Drift og vedlikehold av kommunale veger
  • Parker og grøntanlegg
  • Vedlikehold av kommunale eiendommer
  • Oppfølging av investeringsprosjekt
Teknisk, samfunn og utvikling
Navn Tittel Telefonnummer
Bernt Angvik enhetsleder 71 23 11 71/915 31 563
Vegard Øverås Lied avdelingsleder veg, vann og avløp 71 23 11 65 / 901 93 672
Malin Bruseth avdelingsleder kommunale eiendommer 71 23 11 76 / 911 34 246
Håvard Tjelle-Sørvik oppmålingsingeniør 71 23 11 73 / 480 82 355
Anita Marie Meisingset prosjektleder 71 23 11 75 / 909 18 446
vakant prosjektleder
Kurt Brekke driftsoperatør 480 82 351
Erik Molton driftsoperatør 908 43 664
Jan Erik Frisvoll driftsoperatør 480 82 350
Olav Finset driftsoperatør 911 77 050
Roger Dalsegg vaktmester 938 61 440
Stig Even Rød Kvernberg vaktmester 911 24 756
Anton Even Lønset vaktmester 950 81 282
Jan Dagfinn Toven vaktmester 911 26 034
Bente Alice Meisingset renholdsleder 958 75 405

 

Teknisk driftsenhet

Teknisk driftsenhet
Teknisk drift Åpningstid Telefon
BRANN NØD 110
Brannvakt 911 90 191
Teknisk vakt Dagtid 71 23 11 00
Teknisk vakt Kveldstid/helg 71 23 35 50