Stab / støtte

Stab/støtte er plassert på rådmannskontoret og består av personalsjef, økonomiavdeling og IKT.

Besøksadresse:
Nesset kommune
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Personalsjef Anne-Karin Sjøli

Hovedansvarsområder:

  • Kommunens lønns- og personalpolitikk
  • Internkontroll / HMS
  • Opplæring
  • Personalforsikringer
  • Prosjekt Intranett

Økonomisjef Solfrid Svensli

Hovedansvarsområder:

 

  • Regnskap / budsjett / lønn
  • Skatt / arbeidsgiverkontroll
  • Innfordring skatt og andre kommunale krav

Økonomiavdelinga

Navn Tittel Telefon
Solfrid Svensli økonomisjef 71 23 11 32 / 905 88436
Inger Marie Bugge fagansvarlig regnskap 71 23 11 31
Anita Storholt Mittet konsulent 71 23 11 34
Gunhild Bersaas fagleder lønn 71 23 11 36
71 23 11 39 revisor