Stab / støtte

Stab/støtte er plassert på rådmannskontoret og består av personalsjef, økonomiavdeling og IKT.

Besøksadresse:
Nesset kommune
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Personalsjef Anne-Karin Sjøli

Hovedansvarsområder:

 • Kommunens lønns- og personalpolitikk
 • Internkontroll / HMS
 • Opplæring
 • Personalforsikringer
 • Prosjekt Intranett
 • Sivil beredskap
 • Innkjøp

Økonomisjef Solfrid Svensli

Hovedansvarsområder:

 • Regnskap / budsjett / lønn
 • Skatt / arbeidsgiverkontroll
 • Innfordring skatt og andre kommunale krav
 • Eiendomsskatt
Stab/støtte - Økonomiavdelinga
Stab/støtte - Økonomiavdelinga
Navn Tittel Telefon
Solfrid Svensli økonomisjef 71 23 11 32 / 905 88436
Inger Marie Bugge fagansvarlig regnskap 71 23 11 31
Anita Storholt Mittet konsulent 71 23 11 34
Gunhild Bersaas fagleder lønn 71 23 11 36