Rådmann

Rådmann Anne Grete Klokset

Besøksadresse:

Nesset kommunehus
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Rådmannen er kommunen øverste administrative leder. Rådmannen har ansvar for drift av kommunens tjenester, planlegging, økonomi, personell og organisasjon. Rådmannen skal tilrettelegge for, og følge opp, politiske vedtak.

Navn Tittel Telefon
Anne Grete Klokset rådmann 71 23 11 12/412 14 304