Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Enhetsleder Hilde Toven

Besøksadresse: Eresfjord barne- og ungdomsskule
6470 Eresfjord

Kontortid: 08.00 - 15.30

Eresfjord barne- og ungdomsskole
Besøksadresse: Eresfjord barne- og ungdomsskule
Kontortid: Fredag kl. 8 - 1530

Vistdal skole
6364 Vistdal
v/Marit Berg Øien
 

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Indre Nesset barne- og ungdomsskule - organisasjon
Navn Tittel Telefon
Hilde Toven einingsleiar 71 23 17 50
Kirsti M. Evensen inspektør, Eresfjord 71 23 17 52
Marit Berg Øien inspektør, Vistdal 71 23 51 44