Barnehagene i Nesset

Enhetsleder Tanja Alise Holsæther Bersås

Besøksadresse:
Eidsvåg barnehage, 6460 Eidsvåg

Kontortid: 08.30 - 16.00

Barnehagene i Nesset består av 3 barnehager.
Alle barnehagene er godkjent for barn fra 0-6 år.

Eidsvåg barnehage, 6460 Eidsvåg
Styrer Anita Sagli 
5 avdelinger, åpen 5 dager i uka
Åpningstid: 06.45 - 16.00 (16.30 ved behov)

Eresfjord barnehage, 6470 Eresfjord
Styrer Tove Mari Krogset
1 avdeling, åpen 5 dager i uka
Åpningstid 07.00 - 16.00 (16.30 ved behov)


Vistdal barnehage, 6364 Vistdal
Styrer Jorunn Aspås Rindli
1 avdeling, åpent 4 dager i uka
Åpningstid 7.00 - 16.00 (16.30 ved behov)

Barnehagene i Nesset
Navn Tittel Telefon
Tanja Alise H. Bersås enhetsleder 71 23 11 42/954 33 377
Anita Sagli styrer Eidsvåg 71 23 12 90/900 57 930
Monica Pedersen ped.leder Blåklokka 71 23 12 93/991 26 080
Karin Reinset ped.leder Revebjella 71 23 12 92/991 15 833
Linn Kristin S. Istad ped.leder Løvetanna 71 23 12 91/479 94 092
May Tove Bye Aarstad ped.leder Marikåpa 71 23 12 94/979 56 533
Nina Irene Bergset ped.leder Marikåpa 71 23 12 94/979 56 533
Tove Mari Krogset styrer Eresfjord 916 12 212/917 50 115
Jorunn Aspås Rindli styrer Vistdal 71 23 52 45/958 18 423
Marit Elise Hafsås ped.leder Eidsvåg og Eresfjord