Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Nesset kommunestyre vedtok i møte 24.05.2018, sak 33/18, reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter.

Hensikten med planen er å legge til rette for å utvikle ski- og turløypenettet i området, bygging av et mindre alpinanlegg og legge til rette tomter for fritidsbebyggelse. 

Nesset kommune sender kvart å inn søknader om spelemidlar til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunen. I 2018 var det ingen nye anlegg, men fleire som har stått på venteliste til fylkeskommunens tildeling. Nokre har stått på vent i fleire år.

Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskiftet vil det være lokale forskjeller og Meteorologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.

Vi trenger fortsatt flere sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som ferievikarer ved:

  • Nesset omsorgssenter
  • Hjemmetjenesten
  • Bo- og avlastningstjenesten

Eidsøra idrettslag serverer bålkaffe 1. mai, kl 09:30 - 11:00,  til de som vil starte StikkUT!- sesongen med å besøke turmålet i Kraftløypa på Eidsøra.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i april og mai utføre kvartærgeologisk kartlegging i nærmere utvalgte områder i Nesset.  
Hensikten med feltarbeidet er å kartlegge spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred, og snøskred. I tillegg skaffe oversikt over potensielle løsneområder for skred.

I år er kampanjeperioden fra 1. mai til 2. juni.  Selve strandryddedagen er lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30.4 - 6. mai.

 

Melding skal til Molde brann og redning

Alle som skal arrangere større arrangemnet plikter å sende meldig om dette til den lokale tilsynsmyndighet for sikkerhet og beredskap. For Nesset kommune er dette Molde brann og redning.

 

Gjelder 1. mai - 31. august

NB! Biblioteket er sommerstengt fra 16. juli til 29. juli

Øvrige uker i sommer vanlig åpningstid, men stengt lørdag.

Tirsdag 10 - 16
Onsdag 10 - 16
Torsdag 13 - 19