Ledige stillinger

Nesset kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som utføres av dyktige medarbeidere. Som hovedregel vil alle ledige stillinger hos oss bli kunngjort i lokalpressen og her på nettsidene:

Ledige stillinger 2019
Ledige stillinger 2019
Stilling
Det er for tiden ingen ledige stillinger

Søknad om stilling sendes på elektronisk søknadsskjema  

Personvernet ivaretas av Nesset kommune. Les vår personvernerklæring.

Vi har en stabil arbeidsstokk, men vi vil likevel ha behov for å rekruttere inn nye medarbeidere innimellom. Vi har også behov for vikarer innenfor barnehage og pleie og omsorg. Om du lurer på om vi har stillinger som kan bli ledig i nær fremtid, eller er interessert i å være vikar, kan du gjerne ta direkte kontakt med enhetsleder på den enheten du ønsker å søke jobb.

Nye Molde kommune:

Midsund, Molde og Nesset kommune danner ny kommune fra 1.1.2020. Har du lyst til å bli med på laget?

Ledige stillinger i Nye Molde kommune.