Ledige stillinger

Nesset kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som utføres av dyktige medarbeidere. Som hovedregel vil alle ledige stillinger hos oss bli kunngjort i lokalpressen og her på nettsidene:

Søknad om stilling sendes på elektronisk søknadsskjema  

Personvernet ivaretas av Nesset kommune. Les vår personvernerklæring.

Vi har en stabil arbeidsstokk, men vi vil likevel ha behov for å rekruttere inn nye medarbeidere innimellom. Vi har også behov for vikarer innenfor barnehage og pleie og omsorg. Om du lurer på om vi har stillinger som kan bli ledig i nær fremtid, eller er interessert i å være vikar, kan du gjerne ta direkte kontakt med enhetsleder på den enheten du ønsker å søke jobb.

Nye Molde kommune:

Midsund, Molde og Nesset kommune danner ny kommune fra 1.1.2020. Har du lyst til å bli med på laget?

Ledige stillinger i Nye Molde kommune.