Ansattoversikt


Barnehagene i Nesset - Eidsvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Eidsvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ped.leder Marikåpa 71 23 12 94 979 56 533
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
ped.leder Løvetanna 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder - Marikåpa 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder Blåklokka 71 23 12 93 991 26 080
ped.leder Revebjella 71 23 12 92 991 15 833
styrer Eidsvåg 71 23 12 90 900 57 930

Barnehagene i Nesset - Eresfjord barnehage

Ansatte i avdelingen Eresfjord barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
styrer Eresfjord 916 12 212 917 50 115

Barnehagene i Nesset - Vistdal barnehage

Ansatte i avdelingen Vistdal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
styrer Vistdal 71 23 52 45 922 09 533

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder for skolefritidsordningen 71 23 12 94 979 56 533
SFO-leder
inspektør, småtrinnet 71 23 12 67
inspektør ungdomstrinnet 71 23 12 83
rektor 71 23 12 81 959 26 091

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 53

Helse og omsorg - Aktivitetstjenesten

Ansatte i avdelingen Aktivitetstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 28 33
avdelingsleder 71 23 28 33

Helse og omsorg - Demensavdeling

Ansatte i avdelingen Demensavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avd.sykepleier 71 23 12 50

Helse og omsorg - Fysioterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Fysioterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 42 21 415 85 181

Åpningstid: kl. 08.00-15.15

Helse og omsorg - Helse og forebygging

Ansatte i avdelingen Helse og forebygging
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avdelingsleder 71 23 12 11

Helse og omsorg - Kjøkken - NOS

Ansatte i avdelingen Kjøkken - NOS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
kjøkkensjef 71 23 12 33

Helse og omsorg - Korttidsavdeling / hjemmetjenste ytre distrikt

Ansatte i avdelingen Korttidsavdeling / hjemmetjenste ytre distrikt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avd.sykepleier 71 23 12 43

Helse og omsorg - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 12 00

Eidsvågvegen 32
6460 Eidsvåg

kommuneoverlege 71 23 12 00

Helse og omsorg - Sjukeheimsavdeling

Ansatte i avdelingen Sjukeheimsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
avd.sykepleier 71 23 12 41

Helsehus Eidsvåg

Ansatte i avdelingen Helsehus Eidsvåg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
prosjektleder 71 23 11 63 979 67 897
enhetsleder 71 23 11 53

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Indre Nesset barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
inspektør, Eresfjord 71 23 17 52
einingsleiar 71 23 17 50
inspektør, Vistdal 71 23 51 44

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 71 23 11 21 901 46 076
Rolf Jonas Hurlen

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
barnehagefaglig rådgiver 71 23 11 42 954 33 377
logoped 71 23 11 57
Folkehelsekoordinator 71 23 11 54 918 89 954
rådmann 71 23 11 12 412 14 304
it-konsulent 71 23 11 19
personalsjef 71 23 11 13 911 63 954
skolefaglig rådgiver 71 23 11 55 900 57 399
kulturleder 71 23 11 91 952 06 213

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 23 11 04
71 23 11 03
enhetsleder 71 23 11 02 971 94 528
71 23 11 08
71 23 11 06
71 23 11 05

Stab / støtte

Ansatte i avdelingen Stab / støtte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
fagleder lønn 71 23 11 36
fagansvarlig regnskap 71 23 11 31
konsulent 71 23 11 34
økonomisjef 71 23 11 32 905 88 436

Teknisk, samfunn og utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk, samfunn og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 71 915 31 563
landbrukssjef 71 23 11 82
driftsoperatør 480 82 351
avdelingsleder kommunale eiendommer 71 23 11 76 911 34 246
vaktmester 938 61 440
driftsoperatør 911 77 050
plan- og miljøvernleder 71 23 11 83 480 82 352
prosjektleder 71 23 11 63 979 67 897
avdelingsleder veg, vann og avløp 71 23 11 65 901 93 672
vaktmester 950 81 282
prosjektleder 71 23 11 75 909 18 446
renholdsleder 958 75 405
driftsoperatør 908 43 664
byggesaksbehandler 71 23 11 69
brannsjef 71 19 18 00 911 71 045
vaktmester 488 94 703
oppmålingsingeniør 71 23 11 73 480 82 355
vaktmester 911 26 034
skogbrukssjef/næringskonsulent 71 23 11 84

Teknisk, samfunn og utvikling - Teknisk driftsenhet

Ansatte i avdelingen Teknisk driftsenhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
brann nød 110
brannvakt 911 90 191
teknisk vakt - dagtid 71 23 11 00

Åpningstid: Dagtid

teknisk vakt - Kveldstid/helg 71 23 35 50

Åpningstid: Kveldstid/helg