Økonomiplan 2019-2022 – alminnelig ettersyn

Nesset formannskaps forslag til økonomiplan 2019-2022 blir i henhold til kommuneloven § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 lagt ut til alminnelig ettersyn.

Økonomiplanen skal endelig behandles i kommunestyret 13. desember.

Dokumenter i saken

 
Dokumentene er lagt ut på servicekontoret, Coop Eresfjord og Coop Vistdal.
 

Har du innspill eller kommentarer til økonomiplanen 2019-2022 kan du sende dette til kommunen, bruk gjerne elektronisk skjema.

Høringsfristen er satt til 7. desember 2018 kl. 12:00.

 

Innkomne høringsuttaler legges ut her etter hvert som de kommer inn:

Råd for eldre og funksjonshemma (PDF, 82 kB)

Utvalg for helse og omsorg (PDF, 179 kB)