Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Fredsvika masseuttak

Nesset formannskap vedtok i møte 07.06.2018, sak 049/18, å legge forslag til detaljeringsplan for Fredsvika masseuttak ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 5. august 2018.

Hensikten med planen er å utvide arealet for masseuttak. Det er Nesset Sand AS som har fremmet planforslaget.

Dokumenter i saken

Merknader til planforslaget sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema, eventuelt på e-post til postmottak@nesset.kommune.no eller pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Høringsuttalelser blir lagt ut her: