Kulturminneplan for Nesset 2019 - 2022

Nesset formannskap har i sak PS 73/18 den 4. oktober gjort vedtak om å sende Kulturminneplan for Nesset 2019 -2022 ut på offentleg høyring.

Har de innspel eller kommentarar til planforslaget kan de sende dette til kommunen bruk elektronisk skjema  

De kan også kan sende det på e-post til postmottak@nesset.kommune.no

Høyringsfristen er sett til 23. november 2018.

 

Innkomne Høyringssvar: