Hovedplan for vann og avløp 2020 – 2028 - Kommunedelplan - Høring

Det er fattet vedtak i Midsund, Molde og Nesset om at «Planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020

– 2028 - Kommunedelplan», legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §§

4.1 og 11.14. Kommunedelplanen skal gjelde nye Molde kommune.

 

Vedtak er fattet i henholdsvis Midsunds kommunestyre (sak 18/50), Moldes Plan- og Utviklingsutvalg

(sak 65/18), Molde Vann og Avløp KFs styre (sak 34/18) og i Nessets kommunestyre (sak 55/18).

Planen legges ut i tiden 8.10 – 25.11, og er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og som

papirversjon i resepsjonene på kommunenes rådhus.

Merknader til planprogrammet må være sendt til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE,

evt. benytt det elektroniske skjema for høringsuttalelser til planer på kommunes hjemmeside,

www.molde.kommune.no/planportalen, eller send til postmottak@molde.kommune.no.

Høringsfrist: 25.11.2018