Høring - Planprogram for Hovedplan trafikkikkerhet i nye Molde kommune

Nesset kommunestyre har i møte 20. juni vedtatt å legge forslag til planprogram for Hovedplan trafikksikkerhet i nye Molde kommune 2020 - 2024 ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 26. juli. 

Klikk for stort bildeTrafikksikkerhetsplanen utarbeides som en kommunedelplan for nye Molde kommune. I henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven er det da krav om at det skal utarbeides planprogram som beskriver gjennomføring av planarbeidet.

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og bidra til at trafikksikkerheten blir ivaretatt på en god måte i hele nye Molde kommune.

Dokumenter i saken 

Innsending av høringsuttalelse 

Uttalelser til planprogrammet sendes til Molde kommune eller 

Molde kommune 
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde