Høring - Mindre endring av del av reguleringsplan Eidsvåg sentrum

Rådmannen har i delegert vedtak 105/18  lagt ut planforslag, endring av del av reguleringsplan Eidsvåg sentrum, ut til offentlig ettersyn frem til 25. januar 2019.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av nytt helsehus med omsorgsleiligheter rett øst for kommunehuset i Eidsvåg sentrum. 

Planen innebærer: 

- rivning av østfløya av kommunehuset der det i dag er legekontor
- rivning av den gamle brannbilgarasjen øst for kommunehuset
- flytting av avkjørselen (14 meter mot vest) inn til parkeringsplassen øst for kommunehuset
- areal for bygging av nytt helsehus med tilhørende parkeringsplasser

Dokumenter i saken:

Merknader til planforslaget sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema, eventuelt på e-post, til postmottak@nesset.kommune.no , eller pr. post til Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er satt til 25. januar 2019.

Rapporter: