Abonnementsvilkår for vann og avløp for nye Molde - Høring/ offentlig ettersyn

I henhold til vedtak i Molde, Nesset og Midsund kommuner, legges forslag til nye abonnementsvilkår for vann og avløp for nye Molde kommune ut til offentlig ettersyn i tiden 01.07. – 23.08.2019.

Abonnementsvilkårene skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent, samt sikre
betryggende utførelse av sanitæranlegg.Forslaget til abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser ligger på Molde, Nesset og Midsunds nettsider samt på www.nyemolde.no. De tekniske bestemmelsene er lagt ut i de respektive
kommunehus/rådhus.

Eventuelle merknader til abonnementsvilkårene sendes Molde
Vann og Avløp KF, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE eller til
postmottak@molde.kommune.no innen 23.08.2019.
Oppgi referanse 2019/552 ved henvendelse.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Administrative bestemmelser inkl vedlegg Molde (PDF, 4 MB)