Ansattoversikt


Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
barnehagefaglig rådgiver 71 23 11 42 954 33 377
logoped 71 23 11 57
folkehelsekoordinator/ergoterapeut 71 23 11 54 918 89 954
rådmann 71 23 11 12 412 14 304
it-konsulent 71 23 11 19
flyktningkonsulent 71 23 15 05 913 26 460
personalsjef 71 23 11 13 911 63 954
programrådgiver i flyktningtjenesten 71 23 11 86 922 15 455
skolefaglig rådgiver 71 23 11 55 900 57 399
kulturleder 71 23 11 91 952 06 213