Ansattoversikt


Teknisk, samfunn og utvikling

Ansatte i avdelingen Teknisk, samfunn og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
enhetsleder 71 23 11 71 915 31 563
driftsoperatør 480 82 351
avdelingsleder kommunale eiendommer 71 23 11 76 911 34 246
vaktmester 938 61 440
driftsoperatør 911 77 050
plan- og miljøvernleder 71 23 11 83 480 82 352
rådgiver 71 23 11 63 970 32 721
prosjektleder 71 23 11 75 979 67 897
avdelingsleder veg, vann og avløp 71 23 11 65 901 93 672
vaktmester 950 81 282
renholdsleder 958 75 405
driftsoperatør 908 43 664
konsulent 71 23 11 72
byggesaksbehandler 71 23 11 69
brannsjef 71 19 18 00 911 71 045
vaktmester 488 94 703
oppmålingsingeniør 71 23 11 73 480 82 355
vaktmester 911 26 034
skogbrukssjef/næringskonsulent 71 23 11 84