Ansattoversikt


Barnehagene i Nesset - Eidsvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Eidsvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ped.leder Revebjella 71 23 12 92 979 56 533
enhetsleder 71 23 11 42 954 33 377
ped.leder Løvetanna 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder Løvetanna 71 23 12 91 479 94 092
ped.leder Blåklokka 71 23 12 93 991 26 080
ped.leder Kvitveisen 71 23 12 95 991 15 833
Styrer Eidsvåg barnehage 71 23 12 90 900 57 930
ped.leder - Marikåpa 71 23 12 94 907 22 772
ped.leder Marikåpa 71 23 12 94 907 22 772