Varsel om oppstart av arbeidet med mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum

Nesset kommune har igangsatt arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt helsehus og omsorgsleiligheter like øst for kommunehuset i Eidsvåg sentrum.  

 

Aktuelle tiltak som gjør at det planlegges mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum.

  • Omregulere parkeringsplassen (P3) øst for kommunehuset til bolig/tjenesteyting
  • Mulig flytting av avkjørsel øst for kommunehuset, ca 10 meter vestover. 

Innspill/kommentarer til planarbeidet kan rettes til Hogne Frydenlund, telefon 71 23 11 83 eller postmottak@nesset.kommune.no

Forslag til endring av reguleringsplanen vil trolig bli lagt ut til høring i løpet av november 2018


​​​​​​