TV-Aksjonen 2018 - Kirkens bymisjon

Klikk for stort bildeTV-Aksjonen 2018 går av stabelen søndag 21. oktober, og årets bidrag går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. 

Gjennom årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv.  De skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Kirkens Bymisjon ønsker å motvirke utenforskap og forbedre livskvaliteten til mennesker i Norge. Alle bidragene, små og store, utgjør en forskjell for mennesker i nød og sårbare situasjoner. Et bidrag fra deg kan føre til en avgjørende forskjell i et liv.

Ønsker du å være bøssebærer? Registrer deg på TV-Aksjonens nettside.