Storviltjegere - Husk å registrere felte dyr og CWD-prøver

Husk registrering på nettstedet www.settogskutt.no etter hver jaktdag.  

Vi minner om at alle som jakter storvilt i Nesset må registrere egne data på nettstedet www.settogskutt.no.  Det er en elektronisk registrering av

  • Felte dyr
  • Sett hjort
  • Sett elg
  • Slaktevekter. 

Her kan det legges inn alle opplysninger om CWD - prøver som skal tas av felte dyr, elg/hjort , eldre enn 2 år. 

 Alle felte dyr (hjort/elg) må registrerer innen 24 timer etter felling på dette nettstedet.