Stabil situasjon på Raudsand - Oppdatert

Geotekniker har vært i området og konkluderer med at situasjonen er stabil etter de store nedbørsmengdene. 

Lørdag vil det bli satt i gang arbeid med å sikre den berørte boligen på Raudsand. 

Inntil videre er fylkesveg 666 stengt i Kristenvika i påvente av opprydding.

NVE har lørdag vært på Raudsand og kartlagt rasområdet i dagslys sammen med entreprenør. Konklusjonen er at de evakuerte beboerne får flytte tilbake og at arbeidet med å sikre rasområdet starter på mandag.