Søknad om kulturskoleplass 2019-2020

Frist for å søke til Gjemnes og Nesset kulturskole er 15. april.

Kulturskolen åpner nå for nye søkere til skoleåret 2019-20. Søknadsskjema og opplysninger på www.gnkulturskole.no 
Alle som er elever pr. i dag får nå en epost om re-registrering for neste skoleår.
Hovedsøknadsfrist er 15.april, men det kan søkes hele året. Hovedopptak i juni.

Skoleåret 2019/20 blir litt speielt for kulturskolen. Fra 1.januar 2020 blir Nesset en del av nye Molde kommune. Gjemnes kommune er i forhandlinger om en samarbeidsavtale med Nye Molde om kulturskole. For elevene blir det ingen eller små endringer for kommende skoleår.

Mer om kulturskolen.