Skjøtselsplan for nedre del av Eidsvågelva

Nesset kommune har laget en enkel skjøtselsbeskrivelse for Eidsvågelva og illustrasjonsplan for fremtidig tursti langs elva fra idrettshallen frem til lysløypa og gressbanen til Eidsvåg idrettslag.  

Etter at idrettshallen ble bygd har det vært stort engasjement for å rydde kanvegetasjon langs elva. For å sikre en helhetlig strategi har Nesset kommune utarbeidet en enkel skjøtselsplan (PDF, 8 MB). Planen omfatter fem skjøtselssoner. (PDF, 125 kB)

I kommuneplanens areadel er det skissert en tursti langs Eidsvågelva (PDF, 122 kB). Denne er nå planlagt å starte ved ungdomsskolen og legges langs Eidsvågelva og ende opp ved gressbanen til Eidsvåg idrettslag.