Revisjon av konsesjonsvilkår for Aurareguleringene

Norges vassdrags- og energidirektorat har nå levert sin innstilling til Olje- og energidepartementet vedrørende revisjon av konsesjonsvilkår for Aurareguleringen.  

Kommunene Sunndal, Lesja og Nesset utarbeidet i 2004 felles revisjonskrav for reguleringskonsesjonene fra 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 (takrenneoverføringen). Norges vassdrags- og energidirektorat sin innstilling med forslag til reviderte vilkår og manøvreringsreglement skal nå behandles av Olje - og energidepartement.  

Dokumenter til saken finnes på NVEs internettsider