Reguleringsplan Bjerkeli Sand - Informasjonsmøte 10. september

I arbeidet med å lage reguleringsplan for masseuttak i Vistdal arrangerer Bjerkeli Sand AS informasjonsmøte på Vistdal skole tirsdag 10. september kl. 19:00. 

På informasjonsmøtet vil Angvik Prosjektering AS orientere om planarbeidet og Bjerkeli Sand AS presentere prosjektet nytt masseuttak i Vistdal.

Nesset kommunestyre vedtok i sak 22/2019 planprogram for Bjerkeli Sand. I planprogrammet er det lagt opp til å tiltakshaver skal arrangere et informasjonsmøte før forslag til reguleringsplan blir sendt til Nesset kommune for videre behandling med offentlig ettersyn.  

Dokumenter 

Her kan du lese