Oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken

Angvik Prosjektering AS har meldt oppstart for utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse på deler av eiendommen GID 027/002, ca 300 meter øst for Hammervollhagen boligfelt. 
Opplysninger, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til espen@angvik-prosjektering.no eller Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20,  6636 Angvik, innen 12. februar 2019. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert og frittliggende boligbebyggelse. 

Planområdet er ca 30 dekar og ligger ca 300 meter øst for Hammervollhagen boligområde i Eidsvåg. Det berører eiendommen GID 027/002 samt del av GID 027/154. 

Dokumenter i saken

Angvik Prosjektering AS , ved Espen Kjærnli, tlf. 951 51 559,  utfører planlegging på vegne av Morewood AS, kontaktperson Stian Morewood, tlf 481 46 296, epost: post@morewood.no