Nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk

Tirsdag 13. november 2018 fikk 1587 personer "nytt" drikkevann i vannkranen i Eidsvåg- og Raudsandområdet. Da ble vann fra det nye renseanlegget på Solbjøra sendt ut på vannledningsnettet til abonnentene.

Mørkvannet er fremdeles vannkilden til Eidsvåg vannverk. Men fram til 13. november 2018 ble råvannet fra Mørkvannet renset ved et grovfilter og klorering. Nå renses vannet ved en kontinuerlig sandfilter prosess og UV filter for rensing av bakterier. Det nye renseanlegget er spesielt designet for å kunne ta vekk høyt fargetall og partikler i vannet. Råvannet fra Mørkvannet har et fargetall på ca 20, etter rensing er fargetallet mindre 2. 

Det har vært en lang prosess å få på plass nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det ble i utgangspunktet vurdert fire forskjellige teknologier som var best egnet for å rense vann fra Mørkvannet. Best egnet teknologi var Dynasand filter som leveres av Nordic Water AS. Prosjektet med å bygge nytt renseanlegg ble startet i 2015 og er ferdig november 2018. Det også bygget et nytt basseng på 1000 m3 på Solbjøra. Det er Nesset Bygg AS som har vært hovedentreprenør på byggeprosjektet.

Se hvordan Dynasand filteret fungerer

 

Klikk for stort bildeByggkommiteleder Arild Svensli viser frem forskjellen på renset og urenset vannKlikk for stort bildeEidsvåg vannverk - Renseanlegg og nytt basseng på 1000 m3Klikk for stort bildeEidsvåg vannverk - Dynasand filterKlikk for stort bildeDynasandfilter, renset vann