Nye og endra vegnamn i Nesset

Nesset kommune har gjort namnevedtak på ein del vegar. Endringar er gjort på grunn av dublettnamn i nye Molde kommune og nokre er endra etter innspel frå bebuarar. I tillegg er det vedtatt namn på to boligfelt og eit hyttefelt. Dei nye vedtekne namne er lista opp under. 
Bebuarar med adresser i dei aktuelle vegane vil få brev frå kommunen med opplysningar om ny adresse.

Øvervegen blir nytt namn på Øvre veg i Eidsvåg.

Nedre Nygårdsvegen blir adresse for boligar i Hagavegen på Raudsand 

Furulundvegen blir adresse for boligar i Museumsvegen på Raudsand

Boggestranda blir adresse for boligar i Myrabakken på Bogge

Havnealleen blir nytt namn på Sjøvegen i Vistdal

Prestegardsvegen blir nytt namn på Baksidevegen

Lensmann Dahls veg blir nytt namn på del av Øvregardsvegen i Vistdal

Vassbrubakken blir namnet på boligfelt i Eresfjord

Langsetvollen blir namnet på boligfelt i Eidsvåg

Fagerbakken hyttefelt blir namnet på hyttefelt i Eresfjord