Nye Molde kommune: Invitasjon til samarbeidsmøte 30. jan. kl 18

Innbyggerinvolvering:

Nye Molde kommune ønsker å ha god involvering med innbyggerne i den nye kommunen. Derfor valgte fellesnemnda for nye Molde kommune å sette ned et oppgaveutvalg for å finne ut hvordan dette skal løses i praksis i den nye kommunen.

Oppgaveutvalget ønsker å møte alle grendalag, bygdelag og velforeninger i dagens kommuner for å diskutere:

  • Hvordan ønsker dere å bidra til å utvikle den nye kommunen, og hva kan dere bidra med?
  • Hvilke tre områder er viktige for deg med den nye kommunen?
  • Hvordan ønsker dere å bli involvert i det vidrere arbeidet?

Brendalag, bygdelag og velforeninger har fått invitasjon

Bygdelaga oppfordres til å velge to representanter til å møte på kommunehuset i Eidsvåg den 30. januar. 

Det invitereres to deltakere fra hvert lag til møtet. Vennligst gi tilbakemelding om dere deltar til prosjektleder Britt Rakvåg Roald, e-post: britt.rakvag.roald@molde.kommune.no snarest.

Hva er et oppgaveutvalg?

Et oppgaveutvalg er et midlertidig og rådgivende utvalg som består av innbyggere i tillegg til politikere. Oppgaveutvalgene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom innbyggerne og politikerne, og er en metode for medvirkning. Oppgaveutvalgene skal samskape løsninger på spesifikke områder.

Oppgaveutvalget innenfor innbyggerinvolvering har følgende deltakere:

  • Politikere: Sidsel Rykhus (leder), Inger Lise Trønningsdal og Jan Rindli.
  • Fra eldrerådene: Mellvin Stensvoll.
  • Fra ungdomsrådene: Amalie Høgset Raknes.
  • Innbyggere: Åse Hilde Andersen, Leif Erling Aasan, Thomas Zenk og Inger Sofie Nygård.
  • Administrativ koordinering: Britt Rakvåg Roald.