Nesset kommune til topps i Forbrukerrådets landsomfattende test

Forbrukerrådet har testet hvor godt landets 422 kommuner kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud.

Slik testes det

For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som om de var privatpersoner. Det er blant annet søkt informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp. Det er sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på kommunens nettside. Dette ble gjort i perioden oktober-desember 2018.

Forbrukerrådet ser etter rask, relevant og riktig informasjon, samt service, velvilje og innbyggerfokus hos kommunene. Svarene blir bedømt på svartid og svarkvalitet.

Resultater for Nesset

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Karakterskalaen går fra 0-100, hvor 100 er best. Nesset scorer slik i årets kommunetest:

Tekniske tjenester: 87 poeng
Pleie og omsorg: 75 poeng
Helse: 70 poeng
Barn og skole: 59 poeng
Informasjonstjenester: 93 poeng

Resultatet holdt til en 1. plass, og Forbrukerrådet sier vi er Norges beste kommune i årets kommunetest!

Feiring på kommunehuset

Faktasjef Jarle Oppedal i Forbrukerrådet tok turen fra Oslo til kommunehuset i Nesset i dag. Han hadde med seg kake, blomster og diplom og ga oss alle detaljer om undersøkelsen. Jubelen stod flere ganger i taket da de gode resultatene ble presentert. - I sakene som det ble testet på er Nesset svært gode på mye, og ikke egentlig dårlig på noe, uttaler Oppedal.

- Dette viser at arbeidet med omdømmebygging og fokus på våre verdier har vært både riktig og viktig, sier rådmann Anne Grete Klokset. Videre takket hun de ansatte for den gode innsatsen med å dele ut sjokolademedaljer og krus fra Forbrukerrådet med påskriften "Jeg jobber i Norges beste kommune".

Klikk for stort bildeNesset kommune er kåret til Norges beste kommune av Forbrukerrådet. Foran fra venstre rådmann Anne Grete Klokset, serviceleder Hildegunn Kvernberg Blø og varaordfører Edmund Morewood. Bak: ansatte på kommunehuset

Fullstendige resultater

 

Se alle resultatene i Kommunetesten 2019 på Forbrukerrådet sine nettsider.