Nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke - Innsamling av prøver

Jegere i Nesset som feller elg eller hjort som er 2 år eller eldre må under jakta i høst sende inn skrantesjukeprøver til Veterinærinstituttet. 

Vil du vite mer om skrantesjuke (CWD) og prøvetaking arrangerer Molde kommune åpent informasjonsmøte om CWD mandag den 10.september kl 19:00 i rådhussalen. 

Bjørnar Ytrehus fra Norsk institutt for naturforskning  og Beate Lillebostad fra Mattilsynet skal holde foredrag om skrantesjuke og de tiltak som er gjennomført for å prøve og fjerne smitten. 

I brev av 10.7.18 fra Miljødirektoratet (PDF, 173 kB) pålegges jegerne å samle inn og registrere prøver av felte hjortevilt i Nesset. Det skal tas prøver fra elg og hjort som er 2 år eller eldre.  Jegerne må registrere felte dyr og skrantesjukeprøven på www.settogskutt.no
 

Veterinærinstituttet har laget egne "jegerpakker" som inneholder det som jegeren trenger for å ta prøven og konvolutt til å sende inn skrantesjukeprøven til analyse. Nesset kommune vil levere jegerpakker til valdleder som sørger for utdeling i valdet.  

Her har du nyttige  lenker hvor du kan lese mer om skrantsjuken 

Norsk institutt for naturforskning

Miljødirektoratet 

Matttilsynet 

Veterinærinstituttet

Hjorteviltportalen