Nå kan du komme med forslag til representanter til kommunale råd

Nye Molde kommune skal for perioden 2019-2023 oppnevne Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Representerer du en organisasjon for eldre eller for mennesker med funksjonsnedsettelser? Da kan du foreslå medlemmer til disse rådene.

Du kan lese mer om frist, sammensetning og råd på nye Molde kommune sin hjemmeside.